1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » UJEDINJENI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA – Mozzart i Agencija za ravnopravnost polova BiH MLJPI potpisali protokol o saradnji

UJEDINJENI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA – Mozzart i Agencija za ravnopravnost polova BiH MLJPI potpisali protokol o saradnji

29.07.2021. | Novosti, Novosti_nasilje

“Hvala kompaniji Mozzart što nas je prepoznala kao partnera u svom projektu Stop nasilju nad ženama“, kaže direktorica Agencije za ravnopravnost polova BIH MLJPI Samra Filipović-Hadžiabdić

Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, svaka treća žena u BiH je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. U borbu za rodnu ravnopravnosti, odnosno u borbu protiv nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini uključila se i kompanija Mozzart! Regionalni lider u oblasti priređivanja igara na sreću i Agencija za ravnopravnost polova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice potpisali su protokol o saradnji.

Direktorica Agencije za ravnopravnost polova BiH MLJPI, Samra Filipović-Hadžiabdić i rukovoditeljica korporativnih poslova kompanije Mozzart, Selma Salkanović potpisale su protokol o saradnji, kojim se šalja jasna poruka – odgovornost svih nas je da ne zatvaramo oči pred nasiljem, već da nasilnike prijavimo i žene ohrabrimo da se protiv nasilja bore.

“Želim da se zahvalim kompaniji Mozzart što nas je prepoznala kao partnera u svom projektu Stop nasilju nad ženama. Zaista nam je čast i zadovoljstvo što svojim znanjem i eskpertizom možemo zajedno sa njima pomoći sigurnim kućama i ženama u nevolji koje su žrtve nasilja. Nadam se da ćemo zajedničkim naporima uspjeti kvalitetno sprovesti ovaj projekat”, zaključila je Samra Filipović-Hadžiabdić.

Nasilje u porodici je problem koji je izašao iz privatne u javnu sferu BiH. U cilju adekvatnog odgovora na ovaj problem usvojeni su entitetski zakoni o zaštititi od nasilja u porodici i strategije na nivou države i entiteta. Kompanija Mozzart od svog osnivanja poštuje principe rodne ravnopravnosti u svom poslovanju i godinama unazad doprinosi borbi protiv nasilja nad ženama.

„Nasilje nad ženama nije problem koji pogađa samo žene, nego i problem koji pogađa društvo u cjelini. Država i državni organi jesu tu da postave zakonodavni i institucionalni okvir, ali ukoliko se svi članovi društva ne uključe, rezultati će izostati. Drago nam je što je Agencija za ravnopravnost polova prihvatila naš poziv za saradnju i ovo potpisivanje protokola je samo početak uspješne saradnje u kojoj ćemo sprovesti niz aktivnosti počevši od edukacije i osvješćivanja do različitih konkretnih oblika pomoći sigurnim kućama“, rekla je rukovodilac korporativnih poslova kompanije Mozzart, Selma Salkanović.

Podsjetimo, na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji osam sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja.

Zatražite pomoć – SOS LINIJE

Pozivi na SOS telefonske linije su besplatni i povjerljivi. SOS telefonska linija daje savjete, informacije te upućuje na službe za podršku porodici, savjetovališta, policiju, pravnike i bolnice širom BiH za ljude koji dožive, ili su doživjeli, nasilje u porodici. Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine uspostavio je SOS telefonski broj 1265 za pomoć žrtvama nasilja u porodici na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, dok je Gender centar Republike Srpske uspostavio SOS liniju 1264 za područje Republike Srpske.