1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Treći sastanak Odbora za praćenje i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH

Treći sastanak Odbora za praćenje i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH

12.12.2020. | Novosti, Novosti_nasilje

Agencija za ravnopravnost polova BiH MLJPI BIH organizovala je treći sastanak Odbora za praćenje provedbe i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH, koji je održan u petak 11.12.2020. godine.

Na sastanku su, pored članova Odbora, učestvovale i predstavnice Sigurne mreže, Bosanskohercegovačke inicijative žena, kao i predstavnica USAID u BIH.

Jedan od ciljeva sastanka bio je izrada Godišnjeg izvještaja o radu Odbora, pa su u tom smislu članovi i članice Odbora predstavili najznačajnije aktivnosti svojih insititucija u 2020. godini.

Osim toga, cilj sastanka je bio i planiranje aktivnosti u sljedećoj godini, kao i saradnja Odbora sa Sigurnom mrežom, mrežom nevladinih organizacija.

Takođe, predstavnice Bosanskohercegovačke inicijative žena, održale su prezentaciju o položaju migrantikinja i predstavile istraživanje o rodno zasnovanom nasilju nad migrantkinjama.

Po navedenim temama, razmatranim na sastanku, Odbor je donio zaključke u skladu s kojima će djelovati u narednom periodu.