1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » tematska konferencija na temu “Rušenjem stereotipa i predrasuda do ostvarivanja ravnopravnosti spolova u informaciono-komunikacionim tehnologijama i inovacijama”

tematska konferencija na temu “Rušenjem stereotipa i predrasuda do ostvarivanja ravnopravnosti spolova u informaciono-komunikacionim tehnologijama i inovacijama”

09.03.2023. | Novosti

(Sarajevo, 8. Mart 2023) Danas je u prostorijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održana tematska konferencija na temu “Rušenjem stereotipa i predrasuda do ostvarivanja ravnopravnosti spolova u informaciono-komunikacionim tehnologijama i inovacijama”. Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH tradicionalno organizuju tematske konferencije povodom 8. marta, Međunarodnog praznika žena. Ovogodišnja tema odabrana je kako bi se skrenula pažnja bosanskohercegovačke javnosti na rodnu neravnopravnost i nedovoljnu uključenost žena u sektor informaciono-komunikacionih tehnologija u našoj ekonomiji. U pozdravnim govorima su na značaj ove teme za ravnopravnost spolova i ekonomski prosperitet ukazali Miroslav Vujičić, predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PD PS BiH, Ambasador Brian Aggeler, šef Misije OSCE-a u BiH, Ambasadorica Johanna Strömquist, Ambasada Švedske u BiH, te Ingrid Macdonald, Rezidentna koordinatorica UN-a u BiH.

Skup je u ime ministra za ljudska prava i izbjeglice Sevlida Hurtića, koji se nalazi u New Yorku na sjednici UN Komisije za status žena, pozdravio šef kabineta Jasmin Handžić i naglasio opredjeljenost ministarstva unapređenju položaja žena u ekonomiji i IKT-sektoru, a direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BIH MLJPI, Samra Filipović-Hadžiabdić je, pored ostalog, naglasila da tehnološki razvoj i inovacije predstavljaju priliku za ekonomsko osnaživanje žena kao i da trend povećanja interesovanja djevojaka za fakultete u oblasti tehničkih nauka predstavlja momentum koji moramo iskoristiti kako bismo dinamičan razvoj ovog sektora iskoristili za prevazilaženje rodne neravnoteže u ekonomiji i društvu.

O aktivnostima realizovanim u svrhu jačanja uloge žena u IKT-sektoru su, pored direktorice Filipović-Hadžiabdić, govorile i predstavnice i predstavnici međunarodne zajednice Steliana Nedera iz UNDP, David Saunders, UN Women i Ajša Bešlagić Adrović, Delegacija EU u BiH, dok je Biljana Čamur-Veselinović prezentovala važne statistike o položaju žena u sektoru kao i aktivnosti ministarstva u ovoj oblasti.

Posebno zapažen dio konferencije je bio posvećen interaktivnoj diskusiji o položaju i ulozi žena u razvoju IKT sektora i njegovom uticaju na različite sfere života. Tako su Lejla Hadžiabdić, menadžerica za razvoj tehnologija u Microsoftu i Tatjana Vučić, savjetnica za razvoj poslovnih strategija u IT-kompanijama predstavile svoje uspješne priče o profesionalnom napredovanju u IKT-sektoru. Saša Petrović iz Federalne uprave policije govorio je o borbi protiv nasilja nad ženama i djecom u digitalnom prostoru a na istu temu je, iz ugla civilnog sektora, govorila Meliha Sendić iz Centra ženskih prava Zenica. O tome kako IKT-tehnologija može pomoći u razvoju i kvalitetu života osoba s poteškoćama u razvoju govorila je Emina Aldžić iz Centra za slušnu i govornu rehabilizaciju Sarajevo a Radmila Žigić iz organizacije “Lara” iz Bijeljine govorila je o inicijativi 13 nevladinih organizacija “Mir sa ženskim licem” koja promoviše ulogu žena koje su pretrpjele ratna stradanja u izgradnji mira, kao i zapaženoj kampanji “100 žena – 100 ulica po ženama”.

Tokom diskusije koja je uslijedila, članice Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PD PS BiH dr. Ljubica Miljanović i Mia Karamehić-Abazović su izrazile podršku i spremnost za aktivnu ulogu komisije u prevazilaženju izazova koji stoje pred ženama u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija.