1. Home
  2.  » 
  3. Instrumenti i standardi
  4.  » 
  5. GRB
  6.  » 
  7. GRB_sta jeste
  8.  » Šta jeste, a šta nije GRB?

Šta jeste, a šta nije GRB?

31.01.2014. | GRB_sta jeste

grb_logoRodno budžetiranje predstavlja urodnjavanje javnih politika na svim nivoima budžetskog procesa i restrukturiranje prihoda i rashoda kako bi se uzele u obzir potrebe i prioriteti različitih grupa žena i muškaraca imajući u vidu njihove različite uloge u porodici, ekonomiji i društvu. Uvijek je ključno naglasiti da se GRB ne odnosi samo na žene i muškarce, već istaknuti njegovu međupodručnu dimenziju.

Rodno budžetiranje uključuje dva osnovna koraka: rodnu analizu budžeta i njeno provođenje kroz preraspodjelu budžeta. Rodna analiza budžeta obuhvata postupke preispitivanja vladinih politika i programa na strani kako rashoda tako i prihoda, sa stanovišta njihovog utjecaja na žene i muškarce, dječake i djevojčice (kao i na različite grupe muškaraca i žena – po etničkoj pripadnosti, starosnoj dobi, primanjima, itd.). Rodnom analizom budžeta disagregiraju se troškovi i prihodi naspram njihovog različitog utjecaja na žene i muškarce i time se uočavaju mjesta gdje su sakupljanje i distribucija državnog novca nepravedni. Nakon rodne analize budžeta slijedi preraspodjela sredstava u budžetu u cilju unapređivanja rodne ravnopravnosti, što znači provođenje odgovarajućih strategija i aktivnosti koje će dovesti do toga da budžet promovira osnaživanje žena i unapređuje ravnopravnost između muškaraca i žena.