1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Sastanak Odbora za praćenje i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH

Sastanak Odbora za praćenje i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH

17.02.2020. | Novosti

Drugi sastanak Odbora za praćenje i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH održan je u Sarajevu 13 – 14.2.2020. godine. Na sastanku je usvojen je plan rada Odbora za 2020.godinu, a Odbor je razmatrao i proces izrade i sadržaj GREVIO izvještaja. Također, predstavnice TRAIL-a i Sarajevskog otvorenog centra su predstavile inicijativu za izmjene Krivičnog zakona BIH i Zakona o krivičnom postupku BiH. Odbor je donio i niz zaključaka vezanih za prikupljanje podataka, bolju komunikaciju i koordinaciju tijela zaduženih za provedbu odredaba Istanbulske konvencije u BiH, a definirani su naredni koraci vezani za istraživanje slučajeva femicida u BiH.