Berlin, 9. April 2018.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, gospođa Samra Filipović-Hadžiabdić, učestvovala je na sastanku Mreže kontakt osoba za žene, mir i sigurnost koji je održan 9. i 10. aprila 2018. u Berlinu.

Sastanak Mreže na temu: “Izgradnja saveza za unapređenje agende o ženama, miru i sigurnosti” organizovan je od strane Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, koja je predsjedavajuća ove Mreže za 2018. godinu, u bliskoj saradnji sa Španijom i Nambijom, kao i UN Women.

Sastanak je otvorio ministar vanjskih poslova Njemačke Heiko Maas, koji je naglasio da žene mogu i moraju imati aktivnu ulogu u prevenciji konflikta, mirovnim pregovorima, rekonstrukciji i pomirenju, a naročito u postkonfliktim situacijamai i da je to je ključna poruka UN Rezolucije 1325.

Na sastanku su učestvovali predstavnici nacionalnih, regionalnih i međunarodnih organizacija iz cijelog svijeta. Učesnici su razgovarali o načinima provedbe Rezolucije 1325 i naknadnih rezolucija Vijeća sigurnosti koje se odnose na Žene, mir i sigurnost, uključujući  Rezoluciju 2242 (2015),  na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou kroz izgradnju saveza s ključnim partnerima – regionalnim organizacijama i inicijativama/mrežama aktivnim u ovoj oblasti, ali i civilnim društvom. Na sastanku se razgovaralo i o pitanju povećanja odgovornosti za seksualno i rodno zansnovano nasilje u u sukobu.

Mreža kontakt osoba za žene, mir i sigurnost uspostavljena je 2016. godine, a čine je predstavnici/ce 80 zemalja, regionalnih i međunarodnih organizacija. Mreža predstavlja međuregionalni forum država koji pruža priliku za razmjenu iskustava i najboljih praksi s ciljem unapređenja implementacije UN Rezolucija o ženama, miru i sigurnosti.