Strasbourg, 24. maja 2018.

Direktorica Samra Filipović Hadžiadbić  u svojstvu članice ispred Bosne i Hercegovine –  učestvovala je na 5. sastanaku Komiteta Konvencije Vijeća Evrope o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konevencija) održanom  u  Strasbourgu 24. maja 2018. godine.

Tokom sastanka članovi/ce Komiteta strana glasali su za izbor pet dodatnih članova GREVIO, a sam izbor održan je u skladu s Rezolucijom CM / Res (2014) o pravilima izbornog procesa članova ekspertske grupe za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilju u porodici (GREVIO), koju je usvojio Savjet ministara Vijeća Europe 19. novembra 2014.

Članovi/ce Komiteta strana imali su priliku razmijeniti mišljenja i prakse sa gospođom Dubravkom Šimonović, specijalnom izvjestiteljicom Ujedinjenih naroda za nasilje nad ženama, kao i sa gospođom Feride Acar, predsjednicom GREVIO-a .