U Sarajevu je 13.05.2019. godine, održan sastanak direktorice Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Samre Filipović Hadžiabdić, i Irene Marr, više savjetnice Državnog sekretara za globalna pitanja žena U.S. Department of State.

Na sastanku se razgovaralo o stanju rodne ravnopravnosti u prioritetnim oblastima, kao što je učešće žena u političkom i ekonomskom životu, zaštita žena od svih oblika nasilja i diskriminacije, kao i integriranje rodnih perspektiva u sve segmente privatnog i javnog života.