Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, 15. maja/svibnja u 2020. godini želi da ukaže na probleme porodica, ali i mogućnosti pozitivne promjene u uslovima koji trenutno vladaju kako u svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini, a uzrokovani su pandemijom korona virusa.

U uslovima koji trenutno vladaju u svijetu, a izazvani su pandemijom korona virusa, niko nije potpuno zdravstveno siguran. Imajući u vidu da je zdravlje najdragocjenija vrijednost svakoga čovjeka, ljudi svjesno ili nesvjesno počinju da osjećaju strah za sebe i svoje najbliže, a to su najčešće najuži članovi porodice. Briga može da bude svrsishodna i da doprinese povećanom senzibilnošću, tolerancijom i razumijevanjem, ali uslovi koje je nametnula pandemija kao što su izolacija i duži boravak u zatvorenom prostoru rezultirali su nelagodom, netrpeljivošću i strahom od neizvjesnosti. Mnoge porodice su živjele, a možda čak i trenutno žive,  u uslovima na koje nisu navikle  pa je to prouzročilo jedan oblik straha od nepoznatog i neprihvatljivog načina života. Mnogi su pronašli korisne načine za uživanje u krugu porodice  i  za dodatnu podršku svojim ukućanima, ali je bilo i onih koji se nisu baš najbolje snašli u ovakvim uslovima.

Kao i svaka nepogoda tako je i pandemija prouzrokovala neočekivane izazove i probleme. U takvim uslovima porodično okruženje bi trebalo donijeti sigurnost i utočište, a postaje „bojno polje“ na kome nema pobjedika i svi su „povrijeđeni“ kao žrtve ili počinioci. Ljudi svojim ponašanjem najčešće povrijede one koje najviše vole i koji im najviše znače. Borba sa korona virusom se vodila kroz više oblika kao što je pojačano održavanje higijene i jačanja imuniteta, ekonomska sigurnost porodice i obezbijeđivanje sredstva za normalan život, usklađivanje privatnog i profesionalnog života u vanrednim uslovima.  

Posebni tretmani su bili propisani za djecu i starije, a ostali su morali da se prilagođavaju tim uslovima kako bi obavljali svoje privatne i poslovne obaveze. Višestruko ranjive osobe su preživljavale retraumatizaciju, stigmatizaciju i diskriminaciju po različitim osnovama, ali porodica nije mogla svaki put obezbijediti potrebnu pomoć i zaštitu. Mnoge osobe su iskoristile mogućnosti savremenih tehnologija, te  na različite načine pronalazile rješenja za novonastale probleme koji su se odnosili na djecu sa poteškoćama u razvoju, trudnice, porodilje, osobe sa invaliditetom ili one kojima se činilo da su se našli u bezizlaznoj situaciji, te im je trebala „slamka spasa“.

U porodicama čija je sigurnost već bila poljuljana brže je dolazilo do nesporazuma, ali ni porodice koje su do sada bile stabilne nisu ostale imune na negativan uticaj koji je izazvala pandemija. Ipak, putem savremenih medija mogla su se vidjeti i pozitivna iskustva svih članova porodice koji su preuzimali obaveze i po prvi put obavljali neke poslove kako bi olakšali posao drugim članovima. U ovako teškim situacijama neophodno je da se, u krugu porodice,  svakodnevno prepozna potreba podjele posla i da se prevaziđu barijere muško-ženskih obaveza.

Porodicu je potrebno njegovati, održavati i graditi po mjeri svih njenih članova pa čak i u uslovima koji su izazvani pandemijom korona virusa. Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine čestita Međunarodni dan porodice.

*Ilustracija je preuzeta sa interneta.