Nasilje u porodici, a posebno nasilje nad ženama i djecom prisutno je u svim zemljama svijeta bez obzira na njihovu ekonomsku snagu, demokratsku tradiciju, stepen razvijenosti obrazovnog sistema ili kulture. Radi se o globalnoj pojavi koja predstavlja jedan od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava. Iako se donedavno na ovu vrstu nasilja, koje nosi i naziv „rodno zasnovano nasilje“, gledalo kao na privatni problem ili problem porodice, rodno zasnovano nasilje prepoznato je u brojnim međunarodnim, ali i domaćim dokumentima.

Nasilje nad ženama u pojedinim slučajevima teško prepoznatljivo jer se javlja u različitim pojavnim oblicima, u pravilu bez prisutnosti svjedoka, traje dulje vrijeme, a žrtve uslijed straha i nepovjerenja u rad institucija ponekad nisu sklone njegovom prijavljivanju, što dovodi do stvaranja velike tamne brojke toga oblika nasilja. Nasilje nad ženama NIJE privatan problem i ne može se smatrati manje važnom temom rezerviranom samo za obilježavanja datuma i druga prigodna događanja, ne može se amnestirati na osnovu javne funkcije počinitelja, neovisno o kome se radi i ne može se dozvoliti sekundarna viktimizacija žrtava kroz senzacionalističke naslove i objavu informacija kojima se otkriva njihov identitet.

Tako je Generalna skupština UN-a 1999. Rezolucijom 54/134 proglasila 25. novembar Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama. Ovaj datum se uzima kao prvi dan Međunarodne kampanje obilježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i traje do 10. decembra.

Podrška muškaraca ovoj kampanji je nošenje bijele vrpce koja u stvari predstavlja muško NE nasilju nad ženama. Nošenjem bijele vrpce, muškarci se obavezuju da nikada ne počine, opravdaju ili prećute nasilje nad ženama i djevojčicama.

Mnogobrojne međunarodne i nevladine organizacije, te Agencija za ravnopravnost spolova BIH- Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Bosne i Hercegovine u periodu od 25.11. do 10.12. preduzimat će brojne aktivnosti čiji je cilj podizanje svijesti o uticaju nasilja, kako na porodicu, tako i na širu zajednicu.

Datum 25. novembar izabran je za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u znak sjećanja na sestre Mirabel koje je brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj republici 1960. Sestre Mirabel su djelovale kao političke aktivistkinje u Dominikanskoj republici i postale vidljivim simbolom otpora diktatorskom režimu. 1999. godine Ujedinjeni narodi službeno su potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama.

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je međunarodna kampanja koja je pokrenuta 1991. (Pokrenuo ju je Women's Global Leadership Institute pod sponzorstvom Center for Women's Global Leadership). U sklopu 16. dana aktivizma protiv nasilja nad ženama obilježavaju se i 1. decembar – Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 6. prosinca – godišnjica montrealskog masakra i 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava.