1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » 
  5. Novosti_nasilje
  6.  » S A O P Š T E Nj E

S A O P Š T E Nj E

26.09.2023. | Novosti_nasilje

Povodom još jednog slučaja femicida u Bosni i Hercegovini koji se desio u Zavidovićima, Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine izražava duboko saučešće porodici, prijateljima i sugrađanima ubijene Aide Dendić.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine ponovo podsjeća i poziva sve državne organe da poduzmu sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se efikasnije sprječavali i prevenirali slučajevi femicida u našem društvu.

Bosna i Hercegovina se ratifikacijom međunarodnih konvencija i rezolucija obavezala na uspostavu efikasnog mehanizma zaštite od svih oblika nasilja nad ženama a samo takav mehanizam vodi ka boljoj prevenciji femicida.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, nakon još jednog stravičnog femicida, poziva sve nadležne organe da bez odlaganja poduzmu sve radnje u cilju ispunjavanja preporuka GREVIO komiteta Vijeća Europe i Preporuka Komiteta potpisnica Konvencije Vijeća Europe o borbi i sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao prvi korak u uspostavi prethodno navedenog mehanizma.

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo, 26.09.2023. godine