1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Regionalna konferencija “Femicid Watch – za prevenciju femicida u RH”

Regionalna konferencija “Femicid Watch – za prevenciju femicida u RH”

02.12.2016. | Novosti, Novosti_nasilje

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samra Filipović Hadžiabdić, učestvovala je na Regionalnoj konferenciji “Femicid Watch – za pravenciju femicida u RH” u organizaciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova RH povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Konferencija je održana u svrhu prezentiranja slučajeva iz prakse nacionalnih institucija u regiji i u Republici Hrvatskoj kako bi se ukazalo na osnovne probleme i prevenirali novi slučajevi femicida. Konferencija je održana 24. novembra 2016. godine u Zagrebu.

Konferencija je uključivala tri dijela, uvodno predavanje Nasilje – rodni aspekt, globalni problem,  i panel rasprave Nasilje – rodni aspekt, stanje u regiji i Femicid – mehanizmi prevencije.  Pored istaknutih stranih i domaćih predstavnika/ca zakonodavne i izvršne vlasti,  uvodno predavanje na Konferenciji održala je Dubravka Šimonović – specijalna izvjestiteljica UN-a za nasilje nad ženama, njegove uzroke i posljedice koja se zalaže za uspostavu „Femicide Watch“ ili „Gender-Related Killing of Women Watch“ u svim državama.

Direktorica Agencije je učestvovala kao uvodničarka na panelu na temu Nasilje – rodni aspekt, stanje u regiji. U svom izlaganju kazala je da bavljenje problemom femicida u Bosni i Hercegovini je opterećeno problemom nedostatka  egzaktnih rodno-razvrstanih podataka o pojavama ovog krupnog društvenog problema i da je neophodno raditi na uvođenju nove metodologije vođenja obrade predmeta i izvještavanja i evidencije razvrstane prema pod-kategorijama relevantnim za femicid. Te pod-kategorije  su dob ili vrsta ubistva – partnerska ubistva, ubistva iz časti, ubistva iz mržnje prema lezbijskoj ili trans kategoriji itd. Naglasila je da čvršće i kontinuirano uvezivanje na regionalnom nivou doprinosi: skretanju pažnje javnosti i nadležnih organa u našim zemljama na problem femicida i efikasnijem rješavanju ovog društvenog problema.

Konferencija je otvorila brojna aktualna pitanja, te potaknula  raspravu i inicijative u svrhu ukazivanja  na osnovne probleme  i prevencije novih slučajeva femicida, kako u Republici Hrvatskoj, tako i  u regiji.