1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Radni sastanak Koordinacionog odbora

Radni sastanak Koordinacionog odbora

13.04.2016. | Novosti, Novosti_GAP

Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je organizovala dvodnevni radni sastanak Koordinacionog odbora institucija BiH za praćenje provedbe Gender akcionog plana u Bosni i Hercegovini (KO GAP BiH).  Cilj sastanka je bilo definisanje aktivnosti institucija BiH do kraja 2016. godine, u skladu sa usvojenim Smjernicama za izradu godišnjih operativnih planova za provedbu GAP BiH.

Članovi i članice KO su pokazali izuzetnu zainteresovanost i opredjeljenje za sistemski pristup  uvođenju standarda ravnopravnosti spolova u djelokrug rada institucija u skladu sa obavezama iz člana 24. Zakona o ravnopravnostI spolova BiH i Gender akcionog plana BiH.

12966654_10154195467666015_1406118500_n

Posebnu važnost predstavlja činjenica da su pojedini članovi/ce KO GAP ujedno i članovi/ce Koordinacionog odbora za praćenje Akcionog plana za primjenu UN SCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini  (KO AP UNSCR 1325) još od 2010. godine.  Razmjena konkretnih  iskustava, dobrih praksi i izazova, posebno sa članovima iz Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva sigurnosti BiH, zasigurno predstavlja dodatnu vrijednost radu KO GAP BiH.

Organizaciju sastanka podržala je Misija OSCE-a u BiH.