1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Radionica o implementaciji zaključaka konferencije Mreže načelnika štabova „Žene, mir i sigurnost“

Radionica o implementaciji zaključaka konferencije Mreže načelnika štabova „Žene, mir i sigurnost“

13.12.2019. | Novosti, Novosti_1325

Ministarstvo odbrane BiH, uz podršku Ambasade Velike Britanije i Štaba NATO Sarajevo , organizovalo je radionicu o implementaciji zaključaka konferencije Mreže načelnika štabova „Žene, mir i sigurnost“ (Women, Peace and Security (WPS) Chiefs of Defence (CHOD) Network) koja je održana od 9. do 11. decembra 2019. godine u Tesliću.

Organizacija ove radionice predstavlja doprinos provedbi Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 “Žene, mir i sigurnost” Bosne i Hercegovine za period 2018-2022. godine, koji je Vijeće ministara BIH usvojilo na 151. sjednici, održanoj 03. avgusta 2018. godine.