Dana 16.05.2017 u Rudom je održana druga radionica na temu sprječavanje i suzbijanje nasilja nad ženama za predstavnike institucija i nevladinih organizacija iz Rudog.

Aktivnost je realizovana u sklopu projekta „Izgradnja partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH za 2016.godinu“ koji implementira Udruženje žena “SNOP” Gučevo u partnerstvu sa Udruženjem žena “EVA” Rudo, a koja je podržana iz grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Radionicu su vodile Samra Filipović Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Slađana Ujić, predstavnica Udruženja žena “SNOP” Gučevo . Učesnicima i učesnicama radionice predstavljeni su lokalni subjekti zaštite, međusobna saradnja i postupanje u slučajevima nasilja nad ženama i upoznavanje sa Konvencijom Vijeća Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama. U nastavku radionice govorilo se o procjenama stepena usaglašenosti lokalnih politika sa međunarodnim standardima, kao i iskustvima i prijedlozima za unapređenje zaštite žena žrtava nasilja.