Agencija za ravnopravnost polova BIH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH podržala je, iz FIGAP II Programa (Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana BIH, koji finansira švedska SIDA), Projekat „Leadership akademija“  Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Leadership akademija je edukacijski program usmjeren na osnaživanje liderskih kapaciteta žena u bh. politici i predstavlja veoma značajan korak u umrežavanju žena u politici i poticanju njihovog aktivnog političkog angažmana.


Edukacije za političarke, u okviru Leadership akademije, realizovane su u formi dva ciklusa edukacija tokom 2021. godine. Edukacije su koncipirane u 6 modula koji su fokusirani na jačanje liderskih potencijala žena u politici u okviru transverzalnih oblasti definiranih Gender akcionim planom, a koje uključuju: medije, unapređenje položaja višestruko marginaliziranih grupa žena, balansa profesionalnog i privatnog života i uloge muškaraca kao saveznika u postizanju rodne ravnopravnosti. 

U okviru Leadership akademije, Agencija i Ekonomski fakultet provode istraživanje o barijerama u napredovanju žena u politici u BiH. Cilj ovog istraživanja jeste identificirati strukturne i socio-kulturne barijere koje ženama u politici otežavaju vidljivost u javnosti kao i napredovanje u politici. Ukoliko ste članica neke političke stranke ili ste izabrana ili imenovana predstavnica u vlasti, molimo Vas da popunite upitnik na sljedećem linku  https://forms.gle/JNhJJEMkaEb51Ksd9