IZVJEŠTAJ BiH O PROVOĐENJU ISTANBULSKE KONVENCIJE

IZVJEŠTAJ BiH O PROVOĐENJU ISTANBULSKE KONVENCIJE

Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je, u saradnji sa entitetskim gender centrima, realizovala je proces izrade Izvještaja, a na osnovu Upitnika koje je dostavilo Vijeće Evrope. Prema Izvještaju, učinjen je napredak u...