EVALUACIJA AKCIONOG PLANA za implementaciju UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 2018–2022. godine

Izvještaj o realizaciji FIGAP II programa za 2020. godinu

FIGAP II program je integralni dio programa rada i budžeta gender institucionalnih mehanizama (ARS BiH, GCFBiH i GCRS). Stoga su u ovom izvještaju (za sve ciljeve) navedene aktivnosti koje su djelomično ili potpuno finansirane iz sredstava FIGAP II programa, ...