1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » “Žene i muškarci u BiH”, 2015 godina

“Žene i muškarci u BiH”, 2015 godina

17.02.2016.

Agencija za statstiku Bosne i Hercegovine u kontinuitetu objavljuje publikaciju “Žene i muškarci u BiH”, koja obuhvata podatke iz različitih statističkih i drugih oblasti razvrstane po spolu. Podaci daju kratak prikaz položaja žena i muškaraca u bosanskohercegovačkom društvu. Kroz ovu publikaciju, Agencija za statistiku BiH nastoji dati svojevrstan doprinos u postizanju jednakosti i ravnopravnosti među spolovima. Publikacija se sastoji od slijedećih poglavlja: stanovništvo, zdravstvo i mortalitet, obrazovanje, nauka i istraživanje, zaposlenost, socijalna zaštita, kriminalitet, politička vlast, Opći izbori 2014, javna uprava i nasilje nad ženama. U njoj su dati tabelarni i grafički prikazi podataka, a pored apsolutnih podataka prikazanih po spolu, data je i spolna raspodjela prikazana u postocima. Ova publikacija može poslužiti kao izvor informacija svim korisnicima zainteresovanim za položaj žena i muškaraca i za jednakost spolova u Bosni i Hercegovini.