1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Političarke u medijima: Slika koje nema

Političarke u medijima: Slika koje nema

21.01.2014.

Uprkos višegodišnjim naporima da se preporuke Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) posebice kada je u pitanju politički i javni život implementiraju na zakonodavnom nivou Bosne i Hercegovine, ovogodišnja predizborna kampanja pokazala je da žene u BiH još uvijek nisu ravnopravne s muškarcima u ostvarivanju prava učešća u političkom i javnom životu te da su mogućnosti političke participacije žena i njihovog političkog utjecaja u javnoj i medijskoj sferi još uvijek izrazito ograničene.

POLITIČARKE U MEDIJIMA TOKOM PREDIZBORNE KAMPANJE 2010: SLIKA KOJE NEMA