Ocjena na Informaciju o provedenim Preporukama iz Zaključnih zapažanja CEDAW Izvještaja

Ocjena na Informaciju o provedenim Preporukama iz Zaključnih zapažanja CEDAW Izvještaja

U svojstvu izvjestiteljice Odbora za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), gđa Xiaoqiao Zou je dostavila ocjenu na Informaciju (CEDAW/C/BIH/CO/4-5/Add.1) o koracima koji su poduzeti u cilju provedbe Preporuka sadržanih u stavovima 10. i 34. navedenih Zaključnih zapažanja (CEDAW/C/BIH/CO/ 4-5), usvojenu na 63. sjednici Odbora, održanoj u februaru i martu 2016. godine u Ženevi.

10-INT-37-2-2760-16 – CEDAW_Follow-up_Bosnia and Herzegovina _prevod

Skills

Posted on

23. Juna 2016.