1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju slučajeva seksualnog nasilja u konfliktu

Međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju slučajeva seksualnog nasilja u konfliktu

09.01.2015.

Međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju slučajeva seksualnog nasilja u konfliktu, koji je potpisalo 155 zemalja, uključujući i BiH, predstavljen je na događajima u Sarajevu, Mostaru, Banjaluci, Brčkom i Zenici u novembru 2014. godine. Ovi događaji su zajednički poduhvat britanske ambasade u BiH, Misije OSCE-a u BiH, BIRN-a, Centra za postkonfliktna istraživanja (PCRC), Centra za obuku za operacije podrške miru, nevladinih organizacija i institucionalnih partnera.

Protokol od država zahtijeva jačanje lokalnog zakonodavstva da bi se odgovorni za seksualno nasilje u konfliktu mogli pouzdano procesuirati unutar i van država gdje su ti zločini počinjeni. S tim ciljem, službeno su predstavljena tri obrazovna modula koji će poslužiti kao osnova za program obuke posebno osmišljene za sudije i tužioce, istražioce slučajeva ratnih zločina i pripadnike oružanih snaga.

Osnovni standardi uspješnog postupka dokumentovanja seksualnog nasilja kao zločina po međunarodnom pravu

PRVO IZDANJE: JUNI 2014. godine

IZDAVAČ

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street, London

SW1A 2AH

United Kingdom