1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Izvještaj o realizaciji Plana interventnih mjera Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

Izvještaj o realizaciji Plana interventnih mjera Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

29.07.2020.

Bosna i Hercegovina se, kao i ostatak svijeta, u martu 2020. godine suočila sa pandemijom virusa COVID-19, koja još uvijek traje. U cilju zaštite stanovništva uveden je niz mjera za sprječavanje širenja virusa, među kojima je i mjera zabrane izlazaka i druga ograničenja kretanja stanovništva.

Agencija za ravnopravnost spolova BIH je izradila Plan interventnih mjera za podršku nevladinim organizacijama koje vode sigurne kuće, koji je uvršten u ukupan Plan interventnih mjera Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH.

U nastavku slijedi Izvještaj o realizaciji Plana interventnih mjera:

Izvjestaj o realizaciji Plana interventnih mjera ARS BiH_MLJPI BiH