Izvještaj o realizaciji Gender akcionog plana BiH za 2014. godinu

Izvještaj o realizaciji Gender akcionog plana BiH za 2014. godinu

Vijeće ministara BiH je, na 41. sjednici održanoj 28.01.2016.godine , usvojilo  Izvještaj  o realizaciji Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za 2014. godinu s pratećim zaključcima.
Aktivnosti iz Gender akcionog plana u narednom periodu bit će usmjerene na ostvarivanje tri strateška cilja, i to izradu, provođenje i praćenje programa mjera za unapređenje ravnopravnosti spolova u institucijama vlasti; izgradnju i jačanje sistema mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova; kao i uspostavljanje i jačanje saradnje i partnerstva.

Skills

Posted on

16. Februara 2016.