Izvještaj o implementaciji Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine 2018 – 2022. godina

Izvještaj o implementaciji Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine 2018 – 2022. godina

Izvještaj prezentuje najvažnije informacije o aktivnostima relevantnim za postizanje ciljeva Gender akcionog plana BIH (GAP BIH) u prvoj godini njegove implementacije, odnosno, period novembar 2018 – septembar 2019. godine. Obzirom da struktura GAP-a prati oblasti ravnopravnosti spolova koje su predviđene Zakonom o ravnopravnosti spolova u BIH (ZORS BIH), kao i da ovaj izvještaj sadrži informacije o realizaciji obaveza institucija prema pomenutim oblastima ZORS-a, ovaj izvještaj istovremeno predstavlja i Izvještaj o stanju ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, u skladu sa članom 26. stav a) ZORS-a.

Izvjestaj-GAP-2018-19

Skills

Posted on

30. Jula 2020.