Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2020

Tokom septembra 2020. godine Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine/MLJPI BiH (u daljem tekstu ARS BiH) pokrenula je pilot istraživanje zadovoljstva korisnika iz institucija javne uprave Bosne i Hercegovine, kao i domaćih i međunarodnih organizacija civilnog društva, čime je Agencija postala jedna od prvih institucija u BiH koja i na ovaj način jača dijalog sa građanima/kama, nevladinim sektorom i predstavnicima/cama drugih institucija.

„Istraživanje zadovoljstva korisnika 2020“ koje je pred Vama objedinjuje u sebi namjeru ARS BiH da doprinose postizanju ravnopravnosti spolova kroz unapređenje usluga i kvaliteta rada.

https://arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/2020/12/Izvjestaj-o-zadovoljstvu-korisnika_ca-ARS-BiH-MLJP-2020.pdf

Skills

Posted on

10. Decembra 2020.