1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Gender akcioni plan BiH za period 2018-2022. godine

Gender akcioni plan BiH za period 2018-2022. godine

13.11.2018.

Gender akcioni plan BiH za period 2018 – 2022. godine sadrži mjere koje će biti provedene radi realizacije tri strateška cilja usmjerena na izradu, provođenje i praćenje programa mjera za unapređenje ravnopravnosti spolova u institucijama vlasti po prioritetnim oblastima; izgradnju i jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova; kao i uspostavljanje i jačanje saradnje i partnerstva.

Među prioritetnim oblastima su sprečavanje i suzbijanje nasilja na osnovu spola, uključujući nasilje u porodici i trgovinu osobama, rad, zapošljavanje i pristup ekonomskim resursima,  javni život i donošenje odluka te daljnje jačanje saradnje na regionalnom i međunarodnom nivou.

Gender akcioni plan 2018-2022