1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Gender akcioni plan BIH 2013-2017.

Gender akcioni plan BIH 2013-2017.

31.01.2014.

Gender akcijski plan Bosne i Hercegovine za razdoblje 2013.-2017. godine je strateški dokument koji sadrži strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim područjima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi. On daje smjernice za izradu godišnjih operativnih planova na entitetskoj, kantonalnoj i lokalnoj razini. GAP BiH prati prioritete svih razina ustroja vlasti u Bosni i Hercegovini, oslanjajući se na Gender akcijski plan BiH 2006.-2011. godine, državnu i entitetske razvojne strategije, Strategiju za ravnopravnost muškaraca i žena Europske Unije i druge mjerodavne strateške dokumente Vijeća Europe, Europske unije i Ujedinjenih naroda.

 Ovaj strateški dokument  i dalje sadrži sva područja društvenog života, ali su utvrđena prioritetna i transferzalna (cross-cuting) područja, kao i područja koja se odnose na jačanje sustava, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova, te jačanje suradnje i partnerstva. Na taj način jasnije su utvrđene obveze institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, te obveze i odgovornosti resornih ministarstva u svakom prioritetnom području. Gender akcijski plan  Bosne i Hercegovine za razdoblje 2013.-2017. godine sadrži tri strateška cilja unutar kojih su utvrđena prioritetna područja djelatnosti, odnosno programi i mjere potrebni za ostvarivanje tog cilja.

Gender akcioni plan BiH