1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » EVROPSKA POVELJA O OSNOVNIM PRAVIMA (2000)

EVROPSKA POVELJA O OSNOVNIM PRAVIMA (2000)

28.01.2014.

Potpisivanjem Lisabonskog sporazuma na snagu je stupila Povelja o osnovnim  pravima Evropske unije, koja ima snagu drugih sporazuma Unije. Na ovaj način  osnovna prava i slobode koje su sadržane u ovoj Povelji prelaze u nadležnost  Zajednice. Prava i slobode koje su zagarantirane u ovoj Povelji su mnogo šira  i jača od prava iz Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Ova povelja sadrži  posebno poglavlje broj IV koje se odnosi na ravnopravnost, i koje sadrži zabranu  diskriminacije. Garantuje se jednakost svih pred zakonom (II-20),   opća  zabrana diskriminacije (II-21) dok član II-23 da će ’jednakost muškaraca i žena biti obezbjeđena u svim oblastima, uključujući rad, zaposlenje i zaradu’.