1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » EVALUACIJA AKCIONOG PLANA za implementaciju UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 2018–2022. godine

EVALUACIJA AKCIONOG PLANA za implementaciju UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 2018–2022. godine

06.05.2022.

U Bosni i Hercegovini su usvojena tri akciona plana za implementaciju UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“, Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH koordinirala je izradom i implementacijom akcionih planova u saradnji s institucijama i nevladinim organizacijama zastupljenim u Koordinacionom odboru za nadzor nad provođenjem akcionih planova. Trenutno je na snazi Akcioni plan za provedbu UN Rezolucije 1325 (2018–2022) u Bosni i Hercegovini, treći po redu, što potvrđuje opredijeljenost strateškom pristupu provedbi UNSCR 1325. U okviru priprema za izradu narednog akcionog plana, za period 2023–2027. godine, Agencija za ravnopravnost spolova BiH inicirala je vanjsku evaluaciju implementacije važećeg akcionog plana s preporukama na kojima će se bazirati izrada narednog plana. UNDP je u okviru regionalnog programa „Dijalog za budućnost“ podržao, a Institut za razvoj mladih KULT je proveo evaluaciju. Evaluacija Akcionog plana je dostupna na sljedećem linku: https://arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/2022/05/Procjena-implementacije-AP-UNSCR-Web.pdf