Agencija za ravnopravnost spolova BiH MLJPI BiH uputila je Parlamentu FBiH preporuku da podrže donošenje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH, kojim bi se, između ostalog, osigurala neophodna pomoć i podrška žrtvama nasilja kroz nesmetan rad sigurnih kuća.