Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Samra Filipović Hadžiabdić učestvovala je na online prezentaciji nalaza studije OSCE-a implementacija Agende “Žene, mir i sigurnost” u državama članicama OSCE-a, koja je održana 1. jula 2020. godine.

Tom prilikom direktorica je predstavila iskustva i prakse BiH u primjeni Rezolucije UNSCR 1325 “Žene, mir i sigurnost” na lokalnom nivou.

„U provedbi Agende “Žene, mir i sigurnost” u Bosni i Hercegovini, koristili smo model “sendvič strategije” koji uključuje aktere od lokalnog do državnog nivoa organizacije vlasti u BiH” izjavila je direktorica Agencije tokom diskusije.

Detaljnije informacije se nalaze na linku: https://www.osce.org/secretariat/456082