1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » PREDSTAVLJEN INDEKS RODNE RAVNOPRAVNOSTI BIH 2023

PREDSTAVLJEN INDEKS RODNE RAVNOPRAVNOSTI BIH 2023

26.03.2024. | Novosti

U Sarajevu je 21. 3. 2024. godine predstavljen Indeks rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu. Javnosti je prezentovana publikacija koja sadrži izvještaj sa rezultatima indeksa i obrazloženjem, a realizovana je u saradnji Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Tim povodom, direktorica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Vesna Ćužić je istakla da je ovo drugi po redu indeks rodne ravnopravnosti koji je izračunat prema standardima Evropskog instituta za ravnopravnost spolova EIGE. Konstatovala je da se, u poređenju sa prvim indeksom iz 2022. godine, u vrijednostima pojedinih domena i poddomena uočava stagnacija. Ćužić je naglasila da je u izradi ovog statističkog instrumenta učinjen napredak jer u poređenju sa prošlim indeksom, koji je sadržavao samo dvije pune domene („znanje“ i „moć“), ovogodišnji indeks uvodi novu punu domenu „vrijeme“, kao i još dvije dodatne poddomene. Direktorica Ćužić je na kraju izrazila optimizam da će u narednom periodu Agencija za statistiku BIH sve više biti u mogućnosti proširivati indeks za nove domene.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić se u svom obraćanju zahvalila Agenciji za statisktiku BiH i izrazila zadovoljstvo zbog objavljivanja indeksa. „Prikupljanje i kontinuirano praćenje statističkih podataka ujedno predstavlja i jedan od zlatnih standarda izrade politika u Evropskoj uniji, a koji je prihvaćen i u Bosni i Hercegovini. Izradom indeksa u oblasti ravnopravnosti spolova, naša zemlja se pridružila evropskoj praksi i izradila instrument koji nam omogućuje da na statistički legitiman, objektivan i ažuran način, uporedimo stanje ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini sa stanjem u EU i zemljama u regionu, po zvaničnoj, Eurostat metodologiji. Kao takav, indeks doprinosi informiranoj, sveobuhvatnoj i empirijski utemeljenoj pripremi izradi politika“, istakla je Filipović-Hadžiabdić i dodala da ovogodišnji rezultati indeksa, koji pokazuju stagnaciju, samo dokazuju tezu da lice siromaštva ima lice žene jer su žene te koje u vremenima ekonomske krize trpe najviše. Direktorica Filipović-Hadžiabdić je na kraju dodala da je potrebno, pored ostalog, pružiti dodatnu podršku Agenciji za statistiku BiH u iznalaženju sredstava za realizaciju dodatnih istraživanja i anketa kako bi Indeks rodne ravnopravnosti Bosne i Hercegovione bio potpuniji.

Publikaciju „Indeks rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini 2023“ možete preuzeti klikom na vaš izbor jezika: B, H, S, E .