1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Predstavljanje alternativnog UN CEDAW izvještaja

Predstavljanje alternativnog UN CEDAW izvještaja

27.11.2023. | Novosti

Alternativni izvještaj organizacija civilnog društva o provedbi Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u BiH za period 2019-2023.godina predstavljen je 23.11.2023.godine na konferenciji u Sarajevu.

Cilj ovoga izvještaja je, ne samo da ponudi pregled nacionalnog zakonodavstva, administrativnih pravila, procedura i praksi već i, da identifikuje prepreke u ostvarivanju ženskih ljudskih prava, te da ponudi uvid u stvarno stanje ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. Grupa organizacija civilnog društva koje imaju dugogodišnju ekspertizu u borbi za ženska ljudska prava su pokrenule proces izrade Alternativnog CEDAW izvještaja za period 2019-2023.godine, a pripremu i izradu izvještaja koordinirali su “Helsinški parlament građana” Banjaluka i “Prava za sve” Sarajevo.

Alternativni izvještaj organizacija civilnog društva o provedbi Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena bit će dostavljen UN CEDAW Komitetu nadležnom za razmatranje.