1. Home
  2.  » 
  3. Nasilje nad ženama
  4.  » Potpisani sporazumi za otvaranje kriznih centara za žrtve silovanja i seksualnog nasilja

Potpisani sporazumi za otvaranje kriznih centara za žrtve silovanja i seksualnog nasilja

19.07.2021. | Nasilje nad ženama, Novosti, Novosti_nasilje

(Sarajevo, 19.7.2021.)

Jedan od standarda Istanbulske konvencije, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2013. godine, je otvaranje lako dostupnih kriznih centara za žrtve silovanja ili seksualnog nasilja radi osiguravanja medicinskih i forenzičkih pregleda, podrške za doživljenu traumu i savjetovanje žrtava.

U tom smislu, u okviru projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“, finansiranog od Američke organizacije za međunarodni razvoj – USAID, Agencija za ravnopravnost spolova BiH MLJPI BiH, započela je projekat uspostave Kriznih centara za žrtve silovanja i seksualnog nasilja.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstava za ljudska prava i izbjeglice BiH, Samra Filipović – Hadžiabdić,potpisala je Sporazum o saradnji na uspostavi Kriznih centara za žrtve silovanja i seksualnog nasilja sa predstavnicima zdravstvenih institucija na nivou Federacije BiH, direktorom Opće bolnice Prim dr Abdulah Nakaš Sarajevo, Prof. dr. Ismetom Gavrankapetanovićem, direktorom Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Prof. dr. sc. Antom Kvesićem¸ i v.d. pomoćnika direktora za medicinske poslove JZU Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, doc. dr. med. sc. Bahrudinom Hadžiefendićem.

Sporazumom su osigurana inicijalna sredstva za adaptaciju prostorija i nabavku opreme za krizne centre u ukupnom iznosu od 180.000 KM. Krizni centri za žrtve silovanja i seksualnog nasilja, kao specijalizirani servisi za direktnu medicinsku njegu kao i uzimanje forenzičkih dokaza,  biće uspostavljeni i smješteni u okviru pomenutih zdravstvenih ustanova.

Opšti cilj projekta je poboljšanje usluga i jednak  pristup u prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja u BiH. Dugoročno je potrebno osigurati da krizni centri pored laboratorije i ambulante, raspolažu i sa smještajnim kapacitetima za žrtve te prostorijama za terapijski rad i sastanke.  

Podsjećamo da Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (ZORS) definiše seksualno uznemiravanje kao svaki neželjeni oblik verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja spolne prirode kojim se želi povrijediti dostojanstvo osobe ili grupe osoba ili kojim se postiže takav učinak, naročito kad to ponašanje stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

AGENCIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA BiH

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH