Novosti

Dobrodošli na stranicu Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Saopštenje za javnost

(Sarajevo, 21. 01.2021. godine) Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (ARS BiH, MLJPI) oštro osuđuje sve oblike diskriminacije na osnovu spola, a posebno one koji se tiču seksualnog uznemiravanja i...

Dodjeljeno 100.000 KM sigurnim kućama

(Sarajevo, 23.12.2020.) Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Miloš Lučić, potpisao je danas ugovore o saradnji s predstavnicama osam nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće u BiH. Sredstva, u iznosu od 100.000 KM osigurana su u Budžetu...

ZAKLJUČCI I PREPORUKE VIRTUELNOG OKRUGLOG STOLA, 2. 12. 2020.

U organizaciji Agencije za ravnopravnost polova BIH-MLJPI BIH i Regionalnog koordinacionog odbora za ravnopravnost polova, 2.12.2020. godine, u prisustvu preko 30 učesnice/ka održan je, elektroničkim putem, regionalni virtuelni okrugli sto na temu “Zastupljenost...

Istraživanje zadovoljstva korisnika 2020

Tokom septembra 2020. godine Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine/MLJPI BiH (u daljem tekstu ARS BiH) pokrenula je pilot istraživanje zadovoljstva korisnika iz institucija javne uprave Bosne i Hercegovine, kao i domaćih i međunarodnih...

Arhive