Novosti

Dobrodošli na stranicu Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Obilježen Međunarodni dan žena na selu

(Sarajevo, 15. 10. 2019) Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena na selu godine u organizaciji Sweden/USAID FARMA II projekta upriličen mini-sajam na kojem su sudjelovali predstavnici/e 11 kompanija i zadruga koje surađuju sa ženama iz ruralnih zajednica širom...

JAVNI POZIV GLAVNI KOORDINATOR/ICA FIGAP II PROGRAMA

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji sa Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centrom Republike Srpske, izradila je Finansijski instrument za provedbu Gender akcionog plana...

Arhive