Novosti

Dobrodošli na stranicu Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Šutnja nije zlato

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac i predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo, Ana Babić, podržale su kampanju prevencije nasilja i seksualnog nasilja nad ženama i djecom. Kampanja Zaustavimo nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djecom u...

Inicijativa Vijeća Evrope

Kako bi obilježili 25. novembar, Međunarodni dan za eliminaciju nasilja nad ženama, Vijeće Evrope je pokrenulo inicijativu kojom bi privukli pažnju donositelja odluka i cjelokupne javnosti za pitanja rodno zasnovanog nasilja. Inicijativu možete pogledati na sljedećem...

Arhive