Novosti

Dobrodošli na stranicu Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Sastanci sa ambasadoricom Melani Verveer

U okviru posjete Bosni i Hercegovini, Specijalna predstavnica predsjedavajućeg OSCE-a za pitanja ravnopravnosti, ambasadorica Melani Verver održala je sastanke sa predstavnicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencije za ravnopravnost spolova –...

Izabrano 11 članica i članova CEDAW komiteta

(Njujork, 21. juna 2016) Na 19. sastanku država-potpisnica Konvencije za eliminaciju svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW), održanom u sjedištu UN u Njujorku, izabrano je jedanaest članova i članica Komiteta za eliminaciju diskriminacije nad ženama...

Smanjiti nejednakost i neprihvatanje LGBTI populacije u BiH

(Sarajevo, 22. Juni 2016). Predstavnici Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine učestvovali su na okruglom stolu „Smanjiti nejednakost i neprihvatanje i ojačati borbu protiv homofobije i transfobije u BiH“, održane u organizaciji UNDP-a BiH. Na okruglom...

Aktivnosti Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine na praćenju provođenja UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost” i implementaciji Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 za Bosnu i Hercegovinu

Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš, sa predstavnicima Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne  i Hercegovine, učestvovala je  u radu završne konferencije   u okviru regionalnog projekta  “Jačanje regionalne saradnje u oblasti...

Arhive