Novosti

Dobrodošli na stranicu Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

BiH se pridružila UN – izjavi o pravima interspolnih osoba

Na 48. zasjedanju Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija, održanom od 13. 09. do 10. 10. 2021. godine, Bosna i Hercegovina se pridružila Zajedničkoj izjavi o pravima interspolnih osoba, koju je inicirala Austrija. Tekst izjave slijedi u nastavku: Saopštenje o...

Projekat „Leadership akademija“

Agencija za ravnopravnost polova BIH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH podržala je, iz FIGAP II Programa (Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana BIH, koji finansira švedska SIDA), Projekat „Leadership akademija“  Ekonomskog...

Prva regionalna konferencija na temu Rod i migracije

U Sarajevu je od 13. do 15. oktobra 2021. održana Regionalna konferencija na temu „Rod i migracije“. Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH je,  uz organizatora, Regionalni centar za migracije, azil i...

Rječnik i leksikon terminologije ravnopravnosti spolova

Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) preveo je Rječnik i leksikon terminologije ravnopravnosti spolova na četiri jezika zemalja kandidata za članstvo u EU i potencijalnih kandidata. Više od 400 pojmova i definicija je dostupno na albanskom, bosanskom,...

Arhive