Novosti

Dobrodošli na stranicu Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavilo je Javni poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Istraživanja sa preporukama za unapređenje rodno odgovorne statistike, programa i politika u institucijama BiH. Agencija za...

USVOJEN GAP BiH  za period 2018. – 2022.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o usvajanju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (GAP BiH)  za period 2018. – 2022. godine. Ovo je treći dokument u ovoj oblasti koji sadrži strateške ciljeve,...

PODRŠKA PROJEKTIMA PREVENCIJE NASILJA NAD ŽENAMA I U PORODICI 

Na 156. sjednici održanoj 05.11.2018. godine, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o dodjeli grant sredstava nevladinim organizacijama iz projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno...

Saopštenje povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana žena na selu

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i u 2018. godini ističe značaj obilježavanja 15. oktobra Međunarodnog dana žena na selu te navodi potrebu daljeg ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim oblastima i...

Arhive