Novosti

Dobrodošli na stranicu Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Rječnik i leksikon terminologije ravnopravnosti spolova

Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) preveo je Rječnik i leksikon terminologije ravnopravnosti spolova na četiri jezika zemalja kandidata za članstvo u EU i potencijalnih kandidata. Više od 400 pojmova i definicija je dostupno na albanskom, bosanskom,...

ČESTITKE POVODOM ODRŽAVANJA BH. POVORKE PONOSA 2021

(Sarajevo, 14. 8. 2021) Povodom uspješnog i dostojanstvenog održavanja Bosanskohercegovačke povorke ponosa 2021, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine upućuje...

PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI U FEDERACIJI BiH

Agencija za ravnopravnost spolova BiH MLJPI BiH uputila je Parlamentu FBiH preporuku da podrže donošenje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH, kojim bi se, između ostalog, osigurala neophodna pomoć i podrška žrtvama nasilja kroz nesmetan rad...

Arhive