Novosti

Dobrodošli na stranicu Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Sastanak direktorice Agencije sa rezidentnom predstavnicom UNDP

U ponedjeljak, 01. jula 2019. godine, u Sarajevu je održan sastanak direktorice Agencije za ravnopravnost spolova BiH MLJPI BiH, Samre Filipović-Hadžiabdić, sa rezidentnom predstavnicom UNDP u BiH, Stelianom Nedera. Direktorica Agencije predstavila je strateške pravce...

Istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena u BiH

U Sarajevu je, 20.juna 2019. godine predstavljeno OSCE Istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena – rezultati za Bosnu i Hercegovinu. Istraživanje je izrađeno 2018. godine s ciljem prikupljanja uporedivih podataka o različitim oblicima nasilja koje žene...

Sastanak Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Evrope

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH MLJPI, učestvovala je na 15-tom sastanku Komisije za ravnopravnost spolova (GEC) Vijeća Evrope, koji je održan u Strazburu od 22. do 24. maja 2019. godine. Tokom sastanka su članovi ove Komsije razmijenili su ...

Arhive