Novosti

Dobrodošli na stranicu Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Saopštenje Agencije za ravnopravnost spolova BiH MLJPI BiH

(Sarajevo, 26. 3. 2020) Agencija za ravnopravnost spolova BIH Ministarstva za ljudska prava i izbjegice Bosne i Hercegovine se sljedećim apelom pridružuje Institutu za ravnopravnost spolova EU i Ekspertnom timu Vijeća Evrope za nadzor nad provedbom Istanbulske...

Vanredna situacija i nasilje nad ženama

 U uslovima vanrednog stanja, kao što je trenutna situacija sa virusom CoVid-19, raste opasnost od nasilja prema ženama i djeci jer je stanovništvo usmjereno na izolaciju i ograničavanje kretanja. U tom smislu, Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za...

Arhive