Novosti

Dobrodošli na stranicu Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Izabrano deset novih članova GREVIO

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, kao predstavnica Bosne i Hercegovine, učestvovala je na sastanku Komiteta zemalja članica Istanbulske Konvencije koji je održan 01.04.2019. godine u Strasbourgu. Na sastanku je, u skladu s Rezolucijom CM/Res(2014)43,...

Konferencija “Vremeplov: Bile smo, jesmo i bićemo”

Povodom  Međunarodnog dana žena koji je obilježen širom Bosne i Hercegovine i svijeta, Westminster fondacija za demokratiju u BiH (WFD BiH) u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH (ARS BiH), Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, organizovali su...

Arhive