1. Home
  2.  » 
  3. Nasilje nad ženama
  4.  » OSCE-ova Treća pregledna  konferencija o eliminaciji rodno zasnovanog nasilja (Sarajevo 15. 5. 2024. )

OSCE-ova Treća pregledna  konferencija o eliminaciji rodno zasnovanog nasilja (Sarajevo 15. 5. 2024. )

17.05.2024. | Nasilje nad ženama, Nasilje_zastita, Uncategorized

Konferenciju OSCE-a o eliminaciji rodno zasnovanog nasilja otvorila je generalna sekretarka OSCE-a, Helga Maria Schmid. Prisutnima su se uvodnim govorima obratili  Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, Nenad Nešić, ministar bezbjednosti BiH, te direktorica Agencije za ravnopravnost polova BiH, Samra Filipović Hadžiabdić.

Konferencija je okupila predstavnike/ce državnih, entitetskih i kantonalnih vlasti, te vlasti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i predstavnike/ce institucija za rodnu ravnopravnost i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

Na konferenciji je naglašena hitna potreba da se zakoni koji regulišu ovu oblast usklade sa međunarodnim standardima i da se osigura njihova puna provedba.

Direktorica Samra Filipović-Hadžiabdić je govorila je o progresu u implementaciji Plana za  provedbu GREVIO preporuka.

Cilj konferencije je bio da se pojača dijalog i postigne dogovor o daljim aktivnostima u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.