1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » OSCE ocijenio napredak postignut u provedbi obaveza u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH

OSCE ocijenio napredak postignut u provedbi obaveza u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH

13.12.2023. | Novosti

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (Misija) bila je domaćin sastanka za procjenu napretka u provedbi šest sveobuhvatnih obaveza uspostavljenih u cilju borbe protiv rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini (BiH).

U avgustu 2023. godine, nakon niza slučajeva nasilja u porodici, uključujući femicid, Misija je intenzivirala svoju podršku institucijama zaduženim za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja. Kao početni korak, Misija je sazvala relevantne aktere da identifikuju i analiziraju sistematske nedostatke, razviju potencijalne mehanizme za unapređenje i osiguraju efikasnu koordinaciju. Sve ove mjere su dio obaveza koje su bile predmet razmatranja današnjeg sastanka.

Misija cijeni napore koje su uložili Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV), Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH (FBiH), Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (RS), kantonalni ministri unutrašnjih poslova i ministri pravde, policijska i pravosudna komisija Brčko distrikta BiH te visoki predstavnici policije i vlada sa svih nivoa vlasti, da se ovaj proces unaprijedi kao i na njihovom današnjem prisustvu i doprinosu diskusiji.

Misija pozdravlja angažman predsjedavajućih relevantnih parlamentarnih komisija FBiH, istaknutu kroz njihovo prisustvo na sastanku te njihovu spremnost da pozovu Vladu FBiH na odgovornost za poboljšanje institucionalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje. Zakonodavna tijela imaju odgovornost da osiguraju da institucije koordiniraju i standardiziraju svoje odgovore na rodno zasnovano nasilje. Misija je spremna sarađivati s njima i svim drugim izabranim tijelima u BiH koja se na sličan način posvećuju borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Misija će sljedeći sastanak o ocjeni napretka u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja sazvati u proljeće 2024. godine.