1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Orijentaciona sesija sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti polova PD PSBIH

Orijentaciona sesija sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti polova PD PSBIH

19.11.2020. | Novosti

(Jahorina, 19. 11. 2020) U organizaciji Agencije za ravnopravnost polova BIH i u saradnji sa UNDP i UN WOMEN projektom “Žene u izborima”, danas i sutra se u hotelu “Termag” na Jahorini održava Orijentaciona sesija i stručne konsultacije sa članovima i članicama Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (KORS). Pored konstruktivne diskusije o aktivnostima i saradnji Agecije i KORS-a, kao i proširenja znanja o integrisanju principa ravnopravnosti polova u politike, rodno odgovornom budžetiranju i strategiji komuniciranja, bilo je riječi i o nekim važnim tekućim aktivnostima i oblicima buduće saradnje kao što su provedba preporuka UN CEDAW komiteta, GREVIO izvještaj o provedbi Istanbulske konvecnije, izmjene i dopune Zakona o ravnopravnosti polova, donošenje Akcionog plana za ravnopravnost LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini i Okvirna smjernica za zaštitu prava majki i razvoj roditeljstva u Bosni i Hercegovini. Izražena je visoka spremnost za saradnju između izvršne i zakonodavne vlasti na realizaciji značajnih predstojećih aktivnosti u nastavku zajedničke borbe za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini.