1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » OKRUGLI STO –KONSULTACIJE U VEZI NACRTA STRATEGIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA SVJETSKE BANKE

OKRUGLI STO –KONSULTACIJE U VEZI NACRTA STRATEGIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA SVJETSKE BANKE

17.10.2023. | Novosti

Održan je okrugli sto s ciljem konsultacija o nacrtu Startegije za ravnopravnost spolova Svjetske banke, na kojem su učestvovali predstavnici/e Svjetske banke i institucija na nivou BiH, entiteta: Federacije BiH i Republike Srpske I Distrikta Brčko.  Konsultativnim sastankom su predsjedavale Hana Brixi – direktorica Globalne gender grupe Svjetske banke i Samra-Filipović-Hadžiabdić – direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

U prvom dijelu sastanka Hana Brixi je predstavila pristup izradi i ciljeve Strategije za ravnopravnost spolova Svjetske banke, Anna Frutero je prezentirala glavne nalaze iz  Izvještaja Svjetske banke o procjeni  rodne ravnopravnosti u Bosni I Hercegovin, a Samra Filipović-Hadžiabdić je predstavila proces uvođenja principa ravnopravnosti spolova u Bosni i Hrcegovini uključujući pravni i institucionalni okvir, strategije i politike, te nivoe i mehanizme koordinacije i saradnje.

Nakon izlaganja je uslijedila diskusija tokom koje su predstavnici/e institucija dali osvrt na pomenute dokumente, te izložili mjere za postizanje ravnopravnosti spolova unutar institucija koje predstavljaju kao i način saradnje sa institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost spolova u Bosni I Hercegovini.