1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » ODRŽANA KONFERENCIJA “RODNA RAVNOPRAVNOST U SEKTORU SIGURNOSTI”

ODRŽANA KONFERENCIJA “RODNA RAVNOPRAVNOST U SEKTORU SIGURNOSTI”

06.11.2023. | Novosti

Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je učestvovala na konferenciji „Rodna ravnopravnost u sektoru sigurnosti“ koju je organizovalo Ministarstvo sigurnosti BiH u saradnji sa Fondacijom INFOHOUSE. Tokom konferencije je predstavljen rad Koordinacionog odbora Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine u vezi s primjenom Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, kao i rezultati  Analize stanja ravnopravnosti spolova u Ministarstvu sigurnosti BiH.  Nakon toga je uslijedila diskusija o pozitivnim praksama, iskustvima i izazovima u ostvarivanju ravnopravnosti spolova u sektoru sigurnosti.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić, je istakla da je Ministarstvo sigurnosti BiH ispunilo nekoloko obaveza iz Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, uključujući usklađivanje zakona, politika i strategija sa ovim zakonom, uspostavljanje Koordinacionog odbora za ravnopravnost spolova, te donošenje Politike za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u Ministarstvu sigurnosti BiH.

Dodatna pozitivna praksa je saradnja Ministarstva sa nevladinim sektorom u radu na integraciji principa ravnopravnosti spolova, što je korisno i za ovu instituciju i za nevladine organizacije, jer je pojekat koji su zajedno implementirali Ministarstvo sigurnosti BiH i INFOHOUSE primjer  projektnih inicijativa koje su pretočene u konkretne i održive politike.