1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Održan sastanak u okviru međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”

Održan sastanak u okviru međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”

05.12.2023. | Novosti

U okviru međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić održala je sastanak sa direktoricom za Evropu i liderkom za rodna pitanja za Zapadni Balkan pri britanskom Ministarstvu vanjskih poslova, Victoriom Billing, britanskim ambasadorom u BiH, Julianom Reilly, i direktoricom UN Women u BiH, Jo-Anne Bishop.


Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim prioritetima u ostvarivanju ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini kao što su prevencija i zaštita od rodno zasnovanog nasilja, učešće žena u politici i donošenju odluka, ekonomija brige i servisi za podršku, kao i provođenje domaćih i međunarodnih standarda za ravnopravnost spolova uključujući i Rezoluciju UN-a „Žene, mir i sigurnost“.


Govoreći o regionalnoj i međunarodnoj saradnji kao važnom segmentu djelovanja Bosne i Hercegovine u ostvarivanju ravnopravnosti spolova, direktorica Filipović-Hadžiabdić je istakla: „Iako Bosna i Hercegovina bilježi značajne rezultate u implementaciji i koordinaciji zakona i politika za ravnopravnost spolova, koji su prepoznati na regionalnom i međunarodnom nivou, nedostaju kapaciteti za praćenje ovih procesa, koji bi jasno definisali propuste i pomogli u definisanju sistemskih mjera za unaprijeđenje.“


Jo-Anne Bishop je istakla važnost saradnje UN Women i Agencije za ravnopravnost spolova BiH MLJPI u kreiranju aktuelnih zajedničkih programa UN Agencija, kao i o kampanji/pokretu „Generacija za ravnopravnost“, kao prilike da se postignu strukturalne i sistemske promjene i stvarno opredjeljenje svih aktera u društvu za postizanje ravnopravnosti spolova. „Osiguranje efikasnog uključivanja pitanja u vezi s rodnom ravnopravnošću ključno je za pristupanje EU. Program Podrške za rodnu ravnopravnost, implementiran od strane UN Women u partnerstvu s Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, uz podršku Europske unije, primjer je uspješnog mehanizma koji može osigurati ovakvu vrstu podrške. Kako bismo postigli uspjeh u ostvarivanju rodne ravnopravnosti, potrebno je poduzeti strateški i sistematski pristup koji će adresirati diskriminatorne društvene norme, unaprijediti prevenciju u oblasti okončanja nasilja nad ženama te uključiti obrazovni sistem rano u ove napore. Zajednički rad nastavlja se kako bi se osigurala sistemska inicijativa koja će podržati implementaciju Gender Akcionog Plana i ubrzanje ostvarivanja svih ciljeva održivog razvoja.“


Predstavnici/e delegacije Ujedinjenog Kraljevstva su istakli da Agencija za ravnopravnost spolova BiH može računati na njihovu kontinuiranu podršku u procesu implementacije i koordinacije na pitanjima ostvarivanja ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.


“Radeći zajedno možemo okončati nasilje nad ženama i djevojčicama. Strategija o ženama i djevojčicama Ujedinjenog Kraljevstva usmjerava naš rad na prevenciji i okončanju nasilja na međunarodnom nivou, kroz suradnju sa partnerskim organizacijama i institucijama, Moramo nastaviti graditi mrežu onih koji su na prvoj liniji borbe protiv rodno-zasnovanog nasilja, te prepoznati da oni trebaju imati centralnu ulogu u donošenju relevantnih odluka, politika i resursa.

Mi ćemo nastaviti da koristimo naša diplomatska partnerstva, razvojne programe i ekspertizu, uz ciljana ulaganja u vodeća svjetska istraživanja, tehnologiju i inovacije, kako bismo pokrenuli napredak i tako osigurali uslove za bolji i sigurniji život žena i djevojčica u svijetu,“ rekla je Victoria Billing.