Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, organizovala je sastanak Regionalnog koordinacionog odbora gender institucionalnih mehanizama država Zapadnog Balkana, koji je održan 26-27.05.2022. godine u Sarajevu. Pored Bosne i Hercegovine, čestvovale su predstavnice Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Sastanak je održan uz podršku IPA projekta „EU za ljudska prava i antidiskriminaciju“, čiji je cilj unapređenje ispunjavanja kriterija u vezi sa zaštitom osnovnih ljudskih prava u skladu sa EU Acquis i međunarodnim standardima. U okviru ovog projekta, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, Višnja Ljubičić, predstavila je iskustva i prakse u radu na prevenciji i zaštiti od rodno zasnovane diskriminacije, posebno u medijima. Nadalje,  na sastanku su razmijenjena iskustva i prakse o  djelovanju u uslovima pandemije COVID-19, aktuelnim strategijama, politikama, programima i istraživanjima, radu na konkretnim slučajevima, Femicid Watch-u, ispunjavanju obaveza prema  međunarodnim standardima i drugim temama vezanim za prevenciju i zaštitu od rodno zasnovane diskriminacije, koje su od zajedničkog interesa za zemlje regiona. Gošća na sastanku bila je Dubravka Šimonović, bivša specijalna izvjestiteljica generalnog sekretara UN-a za nasilje nad ženama, njegovim uzrocima i posljedicama, koja je predstavila inicijativu Femicid Watch.

Sastanak Regionalnog koordinacionog odbora predstavlja nastavak dobre prakse regionalne saradnje u oblasti rodne ravnopravnosti koja traje više od 15 godina i koja je pokazala da regionalni pristup i razmjena iskustava u ovoj oblasti pružaju mogućnost za bolje strateške ideje, te međusobnu razmjenu resursa, znanja i vještina, kako bi se postigla bolja rješenja i rezultati unutar pojedinih država.